Pozew o rozwód. Kościół katolicki w dalszym ciągu mówi stanowcze NIE

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie to niekiedy jedyne sensowne rozwiązanie aby zakończyć nieskuteczny związek małżeński. Sąd ma możliwość orzec rozwód w sytuacji kiedy nastąpił trwały jak i również zupełny rozpad małżeństwa. Określa to, że nie występują żadne przesłanki, które wskazywały by na to, że małżonkowie wrócą jeszcze w przyszłości do wspólnego życia. W tym względzie rozwód różni się od separacji dokąd taka nadzieja jeszcze zachodzi. Dodatkowo brane są tego rodzaju płaszczyzny pożycia jak kontakty fizyczne między małżonkami, płaszczyzna ekonomiczno finansowa czyli fajne prowadzenie gospodarstwa domowego i łożenie na potrzeby rodziny. Do tego dochodzi więź emocjonalna, która przejawia się we wspólnym spędzaniu wolnego czasu, wychowanie dzieci. Oprócz tego jeżeli w rodzinie jest małoletni to sąd zbada czy przez rozwód nie ucierpi jego dobro.

Klasycznym przykładem w jakim składany jest pozew ta strona o rozwód z orzekaniem o winie jest sytuacja w jakiej jeden ze współmałżonków posiada nałogi, które wysoko negatywnie wpływają na życie wspólnoty rodzinnej. Np. alkoholizm to poważny problem po wielu polskich rodzinach. Małżonek (najczęściej osobą pijącą wydaje się być mąż choć nie zawsze) doprowadza do awantur, stosuje przemoc względem drugiego męża i nie dokłada się do wspólnego budżetu. Czasem przeszkodą nie do przeskoczenia w małżeństwa jest także hazard, który pogrąża podobnie mocno jak pijaństwo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *