Pozew o rozwód. Pięć kroków do bezbolesnego rozstania

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód jednakże nie jest to odpowiednie. Specyfika pozwu polega w tym, że mamy aż do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj interesach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się to powód i pozostała strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy pamiętać, że rozwód jest możliwy tylko w przypadku wówczas gdy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja przy której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego witryny są rodzicami. Zakładając jednak, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak w najwyższym stopniu może zostać orzeczony za pośrednictwem sąd.

Pozew o rozwód składany wydaje się być do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W tak zwanym. przeskocz to strony petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Najczęściej jest to postulat rozwikłania małżeństwa z orzekaniem o winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze stan małżeński zostało zawarte. Piszemy które jest nasze stanowisko odnośnie władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. W dalszej kolejności to żądanie zasądzenia kosztów sądowych w naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem pierwotnego dokładnych adresów. Sporządzamy wyczerpujące uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze strony www sądu. Wskazujemy wszystkie dane i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *