Pozew o rozwód. Nie musisz być zamożny aby mieć mecenasa

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód jednak nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega na tym, że mamy służące do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj romansach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się być to powód i pozostała strona pozwany. W przypadku sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy wspominać, że rozwód jest realny tylko w przypadku kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja w której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony są rodzicami. wiecej Zakładając aczkolwiek, że nie istnieje tej przesłanki to rozwód jak w największym stopniu może zostać orzeczony przez sąd.

Pozew o rozwód składany jest do sądu okręgowego prawidłowego miejscowo dla ostatniego stanowiska zamieszkania małżonków. W tak zwanym. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Zazwyczaj jest to postulat rozwiązania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze związek małżeński zostało zawarte. Piszemy jakie jest nasze stanowisko na temat władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Po dalszej kolejności jest to żądanie zasądzenia kosztów sądowych na naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem katalogów dokładnych adresów. Sporządzamy męczące uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze witryny sądu. Wskazujemy wszystkie dowody i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *