Prawnik który będzie z Tobą w każdej sytuacjiUniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji a oprócz tego wiele jeszcze innych własnych placówek świadczących usługi edukacyjne. Przyszły prawnik ma ogromne pole manewru, jeżeli wydaje się być zainteresowany podjęciem nauki w tym zakresie. Kadra naukowa jest całkiem zróżnicowana i na różnym poziomie dydaktycznym.

Jak możemy sprawdzić jeszcze kilka latek temu na Uniwersytecie Rzeszowskim wykłady swoje z uprawnienia karnego prowadził ówczesny minister sprawiedliwości Pan Zbigniew Ćwiąkalski. Dzięki temu studenci posiadali możliwość „obcowania” z osobą, która posiadała ogromny oddziaływanie na kreowanie prawa i zarządzania instytucjami z przedtem związanymi.

W tym momencie oprócz tradycyjnej drogi po studiach tj. jedna z wielu programów np. adwokacka młody prawnik ma możliwość podjęcia atelier doktoranckich na jednym z wydziałów WSPiA. Sprawia to, iż Rzeszów pnie się przy górę, jeżeli o pułap nauczania przyszłych adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów bądź też notariuszy.

Co korzystne każda osoba kończąca szkoła główna, która może nadać sobie miano prawnik posiada rozległe możliwości rozwoju kariery zawodowej w różnego rodzaju urzędach. W ostatnim czasie urząd kontroli skarbowej prowadził następny otwarty nabór na młodszego referenta. przejdź do tej strony

Kandydatów była ponad setka, ale mogła pozostać wybrana tylko jedna osoba. Do takiej sytuacji prawnik powinien być przygotowany, gdyż trzeba mieć świadomość, że na tzw. uwolnieniu zawodów konkurencja na rynku jest coraz to większa i nie wyłącznie w dziedzinie prawniczej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *