Pozew o rozwód. Metoda młodych i żądnych kariery Minimalsów?

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód jednak nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega dzięki tym, że mamy aż do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj interesach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew jest to powód i pozostała strona pozwany. W przypadku sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy nie zapominać, że rozwód jest możliwy tylko w przypadku gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja po której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego witryny są rodzicami. Zakładając jednakże, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak w najwyższym stopniu może zostać tak orzeczony za pośrednictwem sąd.

Pozew o rozwód składany wydaje się do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego obszaru zamieszkania małżonków. W tzw. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Zazwyczaj jest to postulat rozwiązania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego bez orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze małżeństwo zostało zawarte. Piszemy które to jest nasze stanowisko dotyczących władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. W dalszej kolejności to żądanie zasądzenia kosztów sądowych na naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem katalogów dokładnych adresów. Sporządzamy męczące uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze witryny sądu. Wskazujemy aby przesledzic wszystkie dowody i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *